Do firmy ZaTeChS zgłosił się klient z problemem zawilgoconych ścian z przyczyny uszkodzonej instalacji wodnej kilka lat wstecz. Na samym początku wykonaliśmy pomiar wilgotności ścian, badanie kamerą termowizyjną oraz pomiar karbidowy wilgotności wylewki metodą CM. Wyniki z badań pokazały jasno, że największe zawilgocenie znajduje się pod posadzką.

Do pozbycia się tego problemu użyliśmy osuszaczy podposadzkowych marki CORROVENTA, które zaprogramowaliśmy w tryb ssąco tłoczący oraz osuszacza kondensacyjnego marki TROTEC.

Osuszanie trwało około 14 dni. Po zakończeniu osuszania zostało przeprowadzone odgrzybianie oraz ozonowanie wszystkich pomieszczeń.

 

POMIAR WILGOTNOŚCI

Wilgotnościomierz to profesjonalne urządzenie, które używane jest do pomiaru wilgotności względnej w  powietrzu lub zawartości wody w materiale stałym. Wilgotnościomierze ręczne przeznaczone są do chwilowego pomiaru wilgotności względnej i temperatury w otaczającym powietrzu. Szczególne zastosowanie przenośne mierniki wilgotności i temperatury znajdują w gospodarce mieszkaniowej i lokalowej, kontroli instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz przy kontroli procesów technologicznych. Miernik wilgoci jest zaprojektowany specjalnie do szybkiego, bezinwazyjnego pomiaru wilgotności w ścianach, sufitach i w podłogach. Dostosowany do wszystkich rodzajów materiałów budowlanych. Miernik pozwala na szybki, efektywny i w miarę dokładny pomiar poziomu wilgotności ścian i wylewek.

BADANIE TERMOWIZYJNE 

Dzięki badaniom przy użyciu kamery termowizyjnej, jesteśmy w stanie zlokalizować bezinwazyjnie źródło problemu.

 

POMIAR KARBIDOWY WILGOTNOŚCI WYLEWKI METODĄ CM

Metoda karbidowa CM jest jedną  z metod pomiaru wilgotności materiałów budowlanych miedzy innymi podłoża betonowego. Pomiar CM (Carbid Mess), lub inaczej metoda karbidowa, wykonywany jest za pomocą higrometru CM. Urządzenie wykorzystuje proces chemiczny rozkładu węglika wapniowego (karbidu) przez wodę, podczas którego wydzielany jest gaz acetylenowy, powodujący wzrost ciśnienia w stalowej butli.