Pomiary wilgotności  w ZaTeChS

Pomiary Wilgotności CM

Pomiary wilgotności jastrychu w budynkach w stanie deweloperskim

Pomiary wilgotności wylewki po zalaniach a także przed ułożeniem podłogi

Pomiar karbidowy CM ułatwia podjęcie decyzji czy przechodzimy do dalszych prac czy osuszamy wylewki osuszaczami powietrza

Pomiar wilgotności wylewek cementowo-wapiennych i anhydrytowych

Pomiar wilgotności posadzek i wylewek w budynkach  podczas remontów

Krótki czas wykonania pomiarów metoda CM i natychmiastowy wynik

Darmowa Konsultacja

733 020 350

Problem z wilgocią wylewek, posadzek,  zadzwoń?

Pomiar wilgotności metodą CM

Metoda karbidowa CM jest jedną  z metod pomiaru wilgotności materiałów budowlanych miedzy innymi podłoża betonowego. Pomiar CM (Carbid Mess), lub inaczej metoda karbidowa, wykonywany jest za pomocą higrometru CM. Urządzenie wykorzystuje proces chemiczny rozkładu węglika wapniowego (karbidu) przez wodę, podczas którego wydzielany jest gaz acetylenowy, powodujący wzrost ciśnienia w stalowej butli.

Przeprowadzenie pomiaru zaczynamy od sprawdzenia wilgotności posadzki kamerą termowizyjną oraz pomiarem elektronicznym w celu zlokalizowania najbardziej wilgotnego miejsca. Jeżeli pod posadzką znajduję się ogrzewanie podłogowe – kamerą termowizyjną jesteśmy wstanie wykryć i ominąć rurki w podłodze. Po ocenie stanu podłogi metodą inwazyjną pobieramy próbkę wylewki. Polega to na wykuciu niewielkiego otworu na głębokość około 3-4 cm (grubość całkowita jastrychu to zwykle 6-7 cm). Pierwsza warstwę (urobek z kucia) usuwamy i w celu pobrania próbki kujemy głębiej (pobieramy do badań materiał z dolnej warstwy wylewki). Materiał z dolnej warstwy należy umieścić na tacce i rozbić na pył usuwając podczas rozbijania ziarna kruszywa o większej średnicy. Wszystkie prace należy wykonać w rękawicach, do kucia stosować młotek i przecinak, a próbki do pomiarów pobierać metalową łyżeczką.
Następnie odmierza się  odpowiednią gramaturę próbki materiału (zależy od szacowanego zawilgocenia jastrychu). Próbkę najpierw odmierzamy na wadzę, następnie umieszczamy w stalowej butli wraz z metalowymi kulkami i ampułką karbidu. Zamknięty pojemnik energicznie wstrząsamy przez ok. 60 sekund tak aby metalowe kulki stłukły szklaną ampułkę i uwolniły karbid z naboju. Czynność potrząsania pojemnika możemy powtórzyć po ok. 5 minutach.

Po wykonaniu tych czynności należy odczekać 10 minut w celu odczytania wskazania higrometru. Im więcej wody w próbce tym ciśnienie będzie wyższe, bo powstanie więcej gazu, który wychyli wskazówkę higrometru. Podczas pomiarów należy postępować uważnie, tak aby nie spowodować zmiany wilgotności pobranego materiału. Pomiar wilgotności pozwala określić czy wymagane jest dodatkowe osuszanie wylewek, czy też można przejść do dalszych prac. Jeżeli natomiast pomiar CM wykazał zbyt wysoki odczyt, należy doprowadzić podkład do stanu prawidłowego. Możliwe jest wtedy zastosowanie metody chemicznego odcinania wilgoci lub rozstawienie osuszaczy powietrza, które przyspieszą otrzymanie odpowiedniego poziomu wilgotności podkładu.

Pomiar wilgotności wilgotnościomierzem

Wilgotnościomierz to profesjonalne urządzenie, które używane jest do pomiaru wilgotności względnej w  powietrzu lub zawartości wody w materiale stałym. Wilgotnościomierze ręczne przeznaczone są do chwilowego pomiaru wilgotności względnej i temperatury w otaczającym powietrzu. Szczególne zastosowanie przenośne mierniki wilgotności i temperatury znajdują w gospodarce mieszkaniowej i lokalowej, kontroli instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz przy kontroli procesów technologicznych. Miernik wilgoci jest zaprojektowany specjalnie do szybkiego, bezinwazyjnego pomiaru wilgotności w ścianach, sufitach i w podłogach.

Dostosowany do wszystkich rodzajów materiałów budowlanych. Miernik pozwala na szybki, efektywny i w miarę dokładny pomiar poziomu wilgotności ścian i wylewek.

Pomiar Poziomu Wilgotności Kamerą Termowizyjna

Wilgoć obecną w  ścianach i posadzkach można wykryć za pomocą czułej kamery na podczerwień przy zachowaniu odpowiednich warunków. Badanie przy zastosowaniu podczerwieni to szybka i nieinwazyjna metoda umożliwiająca wykrywanie wilgoci występującej w obrębie skorupy budynku. Badanie przy użyciu podczerwieni nie prowadzi do bezpośredniego wykrycia obecności grzyba, a raczej może posłużyć do zidentyfikowania zawilgoconych miejsc, gdzie grzyb może się rozwinąć.

Kamera termowizyjna dzięki dużej czułości termicznej pozwala zlokalizować nawet niewielkie zawilgocenie na powierzchni obserwowanej ściany czy stropu.  Pojawiająca się na ścianach lub suficie wilgoć zazwyczaj wynika z niewłaściwej izolacji termicznej budynku lub wycieków z instalacji wodnych. Wilgoć na powierzchni ścian zawsze posiada niższą temperaturę niż sucha część muru. Oznacza to, że możliwe jest określenie dokładnej lokalizacji ogniska wilgoci dzięki zastosowaniu kamery termowizyjnej wykonującej pomiar temperatury powierzchni.

Zastosowanie

Pomiar i ocena stanu wilgotności wylewek i posadzek w budynkach nowo powstałych

Gwarancja przy układaniu deski drewnianej dzięki sprawdzeniu wilgotności podłoża

Sprawdzanie wilgotności metodą karbidową posadzki po zalaniu

Badanie wilgotności posadzki w budynkach czy mieszkaniach w stanie deweloperskim

Ocena wylewki anhydrytowej lub cementowo – wapiennej przed układaniem paneli lub płytek

Pomiar karbidowy CM określa ilość wilgoci w posadzce podczas długotrwałego osuszania