Badanie na podczerwień kamerą termowizyjną FLIR

Metoda: Badanie na podczerwień kamerą termowizyjną FLIR
Miejsce: Rzeszów, Pomiary termowizyjne rozdzielni elektrycznej
Cel usługi: Sprawdzenie instalacji elektrycznej wraz z pomiarami mające na celu ocenę pracy centrali metodą termowizyjną.

Badanie termowizyjne central elektrycznych.
Specjalizując się w badaniach obiektów i urządzeń kamerą termowizyjną, firma Zatechs wykonała badanie termowizyjne dziesięciu central sterowania dużej Galerii Handlowej w centrum Rzeszowa. Badanie miało na celu sprawdzenie parametrów pracy styczników, przewodów oraz innych urządzeń elektrycznych narażonych na przeciążenia. Dzięki kamerze termowizyjnej odczytujemy wartości temperaturowe badanych obiektów. Na podstawie przyjętych norm, odczytu z kamery termowizyjnej oraz doświadczenia można ocenić stan poszczególnych urządzeń.
Badanie miało miejsce w ubiegłym tygodniu i trwało ponad trzy godziny. Badania termowizyjne rozdzielni elektrycznych zakończyło się sporządzeniem raportu. Zamieszczono w nim barwne termogramy, zdjęcia cyfrowe, opis przeprowadzonego badania, wyniki pomiarów a także ocenę badanych urządzeń. W galerii znajdują się zdjęcia, termogramy oraz część raportu.

Coraz częściej mamy do czynienia ze sprawdzaniem działania styczników, urządzeń elektrycznych czy też – jak w tym przypadku – całych central. Celem badania jest bezinwazyjne i natychmiastowe wykrycie wad w działaniu tych urządzeń.
Badanie termowizyjne jest najsprawniejszą i najszybszą metodą wykrycia problemów w instalacji.