Badanie termograficzne mieszkania w zabudowie szeregowej.

Miejsce: Krasne, Pomiary termowizyjne budynku jednorodzinnego z raportem
Metoda: Badanie na podczerwień kamerą termowizyjną FLIR
Cel usługi: Wykonanie badania termowizyjnego wraz z raportem, wyszukanie i wskazanie ewentualnych anomalii termicznych w ciągłości warstw izolacji termicznej budynku, które prowadzić mogą do ewentualnego wychładzania się lokalu.

Badanie miało miejsce w styczniu w nowo budowanym domu w zabudowie szeregowej. Kilka niepokojących anomalii, mostków termicznych i podwyższony poziom wilgoci na materiałach budowlanych pokazał z jakimi wadami do czynienia ma inwestor.

Kilka przykładów na załączonych termogramach wraz z wycinkami z raportu termograficznego poniżej:

„Na termogramie kolorami ciemno niebieskim i granatowym widać niedostateczną izolację termiczną ściany. Elipsą El1 oznaczono wychłodzenia w miejscu wieńca żelbetowego i trzpienia na ścianie kolankowej. Ściana w zaznaczonych punktach jest wychłodzona i względem temperatury wewnątrz pomieszczenia chłodniejsza o ~10-11K.
Wychłodzone powietrze rozchodzi się na całej długości wieńca na ścianie kolankowej. Występuje przenikanie chłodnego powietrza zewnętrznego do pomieszczenia. Wyraźne ochłodzenie ściany i podłogi. Temperatura odczuwalna w narożniku przekracza punkt rosy, co oznacza w skrajnych warunkach niebezpieczeństwo kondensacji pary wodnej i występowania pleśni. W poniższym przypadku występuje skraplanie wilgoci prawdopodobnie przez przekroczenie punktu rosy. Ściana jest zawilgocona (w narożniku przeprowadzono pomiar wilgotności”

„Termogram przedstawiający ścianę wewnętrzną w garderobie na piętrze w pokoju 1. Kolorem zielonym oznaczone miejsce zawilgocone. Na ścianie w narożniku odnotowano podwyższony poziom wilgoci. Podczas oględzin stwierdzono znaczne nieregularne plamy i przebarwienia na ścianie. W niedługim czasie zauważalny może być proces niszczenia farby oraz tynku. Dalszym etapem działania wody na ścianę jest powstawanie widocznych zawilgoceń, wykwitów solnych, przebarwień, łuszczenie się powłok malarskich czy odpadanie tynku, które mogą prowadzić do destrukcji samego muru.”