Badanie termowizyjne szaf elektrycznych i rozdzielni.

Cel pomiarów: Celem przeprowadzonego badania termograficznego instalacji elektrycznej w budynku Fabryki Meblarskiej w Smolarzynach, było określenie temperatury pracy urządzeń elektrycznych i wykrycie ewentualnych nieprawidłowości – sporządzenie raportu z badań wraz z opisem. Badanie przeprowadzono w czasie normalnej pracy urządzeń elektrycznych budynku. Zakres badania obejmował znajdujące się pod obciążeniem segmenty rozdzielni elektrycznych.

Zakres pomiarów: Pomiary termograficzne wykonane wewnątrz badanego obiektu kamerą termowizyjną o parametrach: matryca bolometryczna: 320 x 240 px, czułość termiczna: 60 mK; rejestracja obrazów termograficznych; wykonanie dokumentacji fotograficznej; interpretacja zdjęć termograficznych z użyciem specjalistycznego oprogramowania; sporządzenie raportu z badań.